chủ đề trang trí

Một bữa tiệc Thôi Nôi không thể thiếu phần trang trí độc đáo. Với dịch vụ trang trí của Fairy Thôi Nôi, bạn có thể chọn cho con một chủ đề yêu thích hay có thể đặt dịch vụ trang trí theo yêu cầu, bất cứ ý tưởng nào bạn mong muốn.

GÓI TRANG TRÍ FAIRY THÔI NÔI

(Gói trang trí chỉ phục vụ khi đặt kèm với gói món ăn tiệc)

Trang trí tiệc

 

GÓI TRANG TRÍ S-01

2,500,000 đồng

decoration balloons

 

GÓI TRANG TRÍ S-04

2,500,000 đồng

tiệc hồng

 

GÓI TRANG TRÍ S-07

2,500,000 đồng

trang trí baby girl

 

GÓI TRANG TRÍ S-10

2,500,000 đồng

Trang trí tiệc

 

GÓI TRANG TRÍ S-02

2,500,000 đồng

 

GÓI TRANG TRÍ S-05

2,500,000 đồng

trang trí màu xanh

 

GÓI TRANG TRÍ S-08

2,500,000 đồng

 

GÓI TRANG TRÍ S-03

2,500,000 đồng

tiệc sân vườn

 

GÓI TRANG TRÍ S-06

2,500,000 đồng

trang trí

 

GÓI TRANG TRÍ S-09

2,500,000 đồng

tiệc thôi nôi trang trí

GÓI TRANG TRÍ S-12

2,500,000 đồng

blue-balloon

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-01

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

tiệc sinh nhật hoa quả

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-04

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

Rainbow & Unicorn

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-07

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

trang trí bóng bay

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-10

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

bong bóng xanh pastel

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-02

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-05

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

chúc bé ngủ ngon trang trí

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-08

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-11

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

tiệc hồng

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-03

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

trang tri

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-06

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

beby mooncake

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-09

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

bàn thôi nôi chuột mickey

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI G-12

5,000,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI D-01

6,500,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

xe ngựa trang trí

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI D-05

6,500,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI D-10

6,500,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

trang trí tiệc

 

TRANG TRÍ THÔI NÔI D-03

6,500,000 đồng

(Liên hệ thêm để tư vấn)

búp bê trang trí
trang trí gấu bông
bánh donut party
trang trí bươm bướm hồng
sở thú trang trí